Новини Варна

АНКЕТНА КАРТА "Да създадем ЗАЕДНО България 2020"

08.07.2015Интерактивна изложба разказва на варненци за Атанасовското езеро, птиците и солта

Интерактивната пътуваща изложба „СимБиотично" бе открита в Областния информационен център - Варна. По един необикн ...

03.07.2015Информационен ден по ОП „Наука и образование“ се проведе във Варна

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" е един от основните инструменти за постигане на ...

26.06.2015ОИЦ-Варна разясни възможности за еврофинансиране пред руски емигранти

Експерти от Областния информационен център - Варна разясниха възможностите за европейско финансиране на проекти пред ру ...

21.05.2015По европейски проект въвеждат нов финансов инструмент за насърчаване на енергийната ефективност

Нов финансов инструмент ще насърчава прилагането на мерки за енергийна ефективност в България. Това стана ясно по време ...

20.05.2015ОИЦ-Варна се среща със студенти от Техническия университет

Екипът на Областния информационен център - Варна гостува на студенти от Техническия университет в морския град и ги зап ...

14.05.2015Голям интерес във Варна към първата процедура за кандидатстване на фирми по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

При голям интерес във Варна днес бяха представени възможностите за кандидатстване на фирми по първата стартирала процед ...

11.05.2015ОИЦ-Варна се включва в Националната библиотечна седмица

Управителят на Областния информационен център - Варна Виктория Николова участва като лектор в регионален семинар „Библи ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.