Новини Ямбол

28.09.2015ОИЦ-ЯМБОЛ ЗАВЪРШИ ЦИКЪЛ ОТ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТТА

С изнесена приемна в град Ямбол на 25 септември, Областен информационен център-Ямбол завърши цикъл от изнесени приемни ...

28.08.2015ОИЦ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ГРАД ЯМБОЛ

На 26 и 27 август 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол, екипът на Областен информационен център - Ямбол проведе изнесени при ...

21.07.2015ОИЦ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Днес, 21 юли 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска" № 34, екипът на Областен информационен център - Ям ...

27.05.2015ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ЯМБОЛ

Днес, на пресконференция на тема: „ОИЦ-Ямбол - още една година ЗАЕДНО", Областнен информационен център - Ямбол отч ...

20.05.2015ОИЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С БИЗНЕСА

Днес, на информационна среща с представители на фирми в Областен информационен център-Ямбол беше представена процедурат ...

11.05.2015ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.“.

Днес, на информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представен ...

08.05.2015ОИЦ-ЯМБОЛ НАГРАДИ УЧЕНИЦИ В КОНКУРС ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

От 16 март до 9 май 2015 г. Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейск ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.