Новини Шумен

Нов програмен период (2014-2020). Оперативни програми и процедури за кандидатстване

10.09.2015ОИЦ-Шумен награди победителят в конкурса: "Най-полезните европроекти в снимки"

Христина Христова е победителят във фотоконкурса на ОИЦ-Шумен: "Най-полезните европроекти в снимки". Днес мла ...

24.07.2015Уеб обучение на ОИЦ-Шумен за ИСУН 2020

 https://www.youtube.com/watch?v=zfVK4V_w-UE&feature=player_detailpage ...

24.07.2015Фото конкурс: "Най-полезните европроекти в снимки"

Областен Информационен Център - Шумен организира фото конкурс на тема: ,,НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ ЕВРОПРОЕКТИ В СНИМКИ‘‘НАГРАДЕН Ф ...

22.07.2015Изнесена приемна на ОИЦ по процедури за кандидатстване от ОПРЧР

Двучасова изнесена приемна организира екипа на ОИЦ-Шумен по процедурите: "Активни" и "Ново работно място ...

21.07.2015ОИЦ-Шумен представи процедурата "Ново работно място"

Областният информационен център в Шумен представи процедурата "Ново работно място", съфинансирана по Оператив ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.