Новини Хасково

16.07.2015ОИЦ-ХАСКОВО ПРОВЕДЕ СРЕЩА С БИЗНЕСА

На 16 юли 2015 г. /четвъртък/, Областен информационен център - гр. Хасково проведе информационна среща на тема: „Популя ...

14.07.2015ОИЦ-ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С БИЗНЕСА

На 16 юли 2015 г. /четвъртък/, Областен информационен център - гр. Хасково организира информационна среща на тема: „Поп ...

13.05.2015ОИЦ-ХАСКОВО ПРОВЕДЕ СРЕЩА С БИЗНЕСА

На 13 май 2015 г. /сряда/, Областен информационен център - гр. Хасково проведе информационна среща на тема: „Популяризи ...

13.05.2015ОИЦ-ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ НА КРЪГЛА МАСА

На 12.05.2014 г. /вторник/, Областен информационен център - гр. Хасково взе участие на регионална кръгла маса, организи ...

13.05.2015ОИЦ-ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С БИЗНЕСА

На 13 май 2015 г. /сряда/, Областен информационен център - гр. Хасково организира информационна среща на тема: „Популяр ...

08.05.2015ОИЦ - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

На 08.05.2015 г. Областен информационен център - Хасково проведе работна среща с представителите на местните, регионалн ...

30.04.2015ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – ХАСКОВО В ИВАЙЛОВГРАД

На 30.04.2015 г. Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в Община Ивайловград. На събитието ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.