Новини Търговище

11.05.2015ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД НА 238-я ПАНАИР

За четвърти път Областният информационен център - Търговище организира открити приемна и информационен щанд на традицио ...

05.05.2015СРЕЩА С ДОБРОВОЛЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА СЕДМИЦА

Информационна среща с 25 доброволци от Младежкия информационно - консултативен център (МКИЦ) към Младежкия дом в Търгов ...

30.04.2015Инвестиции в пътища и работни места искат хората според анкетно проучване ОИЦ - Търговище

Създаване на нoви paбoтни мecтa и ремонт на улици с помощта на еврофондовете са приоритетните очаквания на хората в обл ...

16.03.2015И Търговище част от националната кампания „Да създадем заедно България 2020"

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на политиката на ЕС и финансирането от еврофондовете, част от коя ...

11.03.2015Разясниха възможностите за еврофинансиране на читалища

Читалищата като неправителствени организации могат да получат европейско финансиране на проекти по две от вече одобрени ...

26.02.2015Активизират проектната готовност в очакване на еврофинансиране

Първата одобрена за България Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" представи в Попово Областният инф ...

28.01.2015Стимулират младежката заетост с еврофинансиране

  Насърчаването на заетостта сред младежите, тяхното предприемачество и кариерно ориентиране. Това предлагат пъ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.