Новини Стара Загора

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 13

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 12

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 11

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 10

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 9

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 8

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 7

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 6

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 5

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 4

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 3

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 2

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 1

11.06.2015ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

На работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, ОИЦ - Стара Загора представи активните и пре ...

11.06.201520.2% Е МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

Областен информационен център - Стара Загора проведе на 29 май 2015 г. четвърта си регионална годишна конференция на те ...

12.05.2015С КОНЦЕРТ И КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ЗАКРИ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

С много веселие, щастливи детски лица, песни и танци в парк „Пети октомври" беше ознаменуван края на инициативата ...

12.05.2015ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ХОРАТА ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В проведеното в рамките на кампанията „Да създадем заедно България 2020" анкетно проучване взеха участие 459 жител ...

06.04.2015РАБОТНА СРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИ

332 СА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА На проведена работна среща с представители ...

06.04.2015ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ОИЦ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ Приключи цикълът с инфомационни срещи в единадесеттте о ...

06.04.2015ПЪРВИ ЕТАП ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

НАД 430 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ В ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020" В периода от 16 ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.