Новини София

17.03.2015ОБЩИНА СЛИВНИЦА БЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ

Община Сливница бе домакин на информационна среща, организирана от екип на Областен информационен център София-град и С ...

17.03.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДРАГОМАН

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

16.03.2015ОИЦ-СОФИЯ ОТКРИ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020 Г.“ В УНСС И НСА

С вашите идеи и европейски средства през 2020 г. България трябва да се превърне в по-добро място за живеене. Усилията н ...

13.03.2015ОИЦ-СОФИЯ СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020 Г.“ СЪС СРЕЩИ С АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

Със срещи с академичната общност ОИЦ-София дава старт на националната кампания „Да създадем заедно България 2020 г.&quo ...

13.03.2015ИНТЕРАКТИВНО СЪБИТИЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ НАД 50 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРА ОИЦ-СОФИЯ

Възможностите за заетост пред безработни над 50 годишна възраст представи Областен информационен център София-град и Со ...

12.03.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНТЕРАКТИВНО СЪБИТИЕ С БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ

В периода до 2020 г. основен акцент не само за България, но и за Европа ще бъде младежката безработица. За решаването н ...

12.03.2015Възможностите на ОПНОИР и ОПРЧР представи ОИЦ-София на информационна среща в община Правец

Какви са възможностите пред младите хора след завършване на средното образование дискутираха абитуриенти и екип на Обла ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.