Новини София

31.03.2015ОИЦ-СОФИЯ ОЧЕРТА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ПО НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

„Възможности през новия програмен период 2014-2020 за туристическия сектор" бе темата на информационна среща-конфе ...

30.03.2015ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В МВБУ

Оживена дискусия сред студенти, преподаватели и екип на Областен информационен център София-град и София-област за попу ...

27.03.2015ОИЦ-СОФИЯ СЪБРА 765 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ В КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ ПРЕЗ ВТОРАТА СЕДМИЦА

765 предложения за това какви проекти да бъдат осъществени на територията на техните общини през новия програмен период ...

21.03.2015В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ 16 ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ЗА СЕДМИЦА

Допитване до гражданите и представяне на кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020" организира Областен информа ...

19.03.2015ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ФОРУМ В НБУ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

При изключителен интерес премина организираният от Областен информационен център София-град и София-област за популяриз ...

18.03.2015В ОБЩИНА САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД В СОФИЯ-ОБЛАСТ

Със среща с обществеността на Община Самоков приключи поредицата информационни срещи, организирани от екип на Областен ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.