Новини София

15.04.2015БИЗНЕСЪТ ПОИСКА ОЩЕ ПО-ЯСНИ ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ

Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" успя да преодолее доста от същес ...

03.04.2015ОИЦ-СОФИЯ СЪБРА 2075 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ В КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

2075 предложения на граждани за подобряване на условията на живот около тях събра Областен информационен център София-г ...

03.04.2015ФИНАНСИРАНЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ РАЗЯСНИ ОИЦ-СОФИЯ НА СРЕЩА С БИБЛИОТЕКАРИ НА ЧИТАЛИЩА ОТ СТОЛИЦАТА

Читалищата от София-град трябва да търсят партньорството на Столична община и Столична библиотека, за да кандидатстват ...

03.04.2015ДЕТСКОТО АТЕЛИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КУКЛИ С НАЦИОНАЛНИ КОСТЮМИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС ОРГАНИЗИРА ОИЦ-СОФИЯ

Уникални кукли, облечени в национални носии, направиха деца от район Банкя. Сръчните детски ръчички сътвориха красивите ...

02.04.2015ОИЦ-СОФИЯ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“

Район „Красна поляна" бе домакин на изнесена приемна на Областен информационен център София-град и София-област за ...

02.04.2015ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ОРГАНИЗИРА ОИЦ – СОФИЯ

Красивите и добри неща, случили се около нас през годините, финансирани по европейски проекти са много и е хубаво да от ...

31.03.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.