Новини София

27.04.20154 май е крайният срок за участие във фотоконкурса на ОИЦ – София „Европейски проекти за Красива България”

Само още седем дни остават до 17,00 часа на 4 май 2015 г. когато ще приключи приемането на фотографии на участниците въ ...

24.04.2015ДЕСЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ ПРОВЕДЕ ЗА СЕДМИЦА ОИЦ-СОФИЯ

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС (ОИЦ-София) пр ...

23.04.2015ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ТЕМА: "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ"

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС (ОИЦ-София) съ ...

22.04.2015ОИЦ-СОФИЯ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ В БАНСКО

Управителят на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС ...

21.04.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕЗ НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 ПРЕД БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ

Възможностите през новия програмен период - ОП „Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 представи Областен инф ...

21.04.2015ОИЦ – СОФИЯ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ФОТОКОНКУРСА „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

До 17,00 часа на 4 май 2015 г. ще се приемат фотографии на участниците във фотоконкурса "Европейски проекти за кра ...

16.04.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.