Новини София

12.05.2015ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ ПРЕДСТАВИХА СТУДЕНТИ НА СРЕЩА С ОИЦ-СОФИЯ

Бъдещето на София представиха с 3D проекти студенти от департамент Архитектура на Нов български университет в София. Зе ...

09.05.2015С КОНЦЕРТ И СРЕЩИ НА ОТКРИТО ОИЦ-СОФИЯ ЗАКРИ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020 Г.“

В градинката пред паметника на Стефан Стамболов (градинката пред „Кристал") Областен информационен център София-гр ...

09.05.2015УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА ОТКРИ ОИЦ-СОФИЯ

Уникална изложба  в Деня на Европа откри Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на К ...

30.04.2015КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020“ СЪБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

Вие сте хората, които ще работят по новите оперативни програми до 2020 г. Вашите идеи и визия за развитието на Българи ...

30.04.2015ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КУКЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОСИИ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Творчески ателиета за изработване на кукли, облечени с националните носии на държавите от Европейския съюз, организира ...

30.04.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРИКЛЮЧИ ОБИКОЛКАТА НА ОБЩИНИТЕ В СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

Девет информационни срещи в рамките на Кампанията „Да създадем заедно България 2020" проведе Областен информационен цен ...

29.04.2015ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕДСТАВИ ОИЦ-СОФИЯ

„Възможности за финансиране на културни и образователни институции чрез оперативна програма „Наука и образование за инт ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.