Новини София

07.08.2012ПРОДЪЛЖАВА  ЦИКЪЛЪТ ОТ СЪВМЕСТНИ СРЕЩИ НА ОИЦ - СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ПРОЕКТНИЯ МЕНИДЖЪР „ОБНОВЕН ДОМ ЗА СОФИЯ" ПО ИНФОРМИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

Продължава съвместният цикъл от срещи на ОИЦ - София, Столична община и проектния мениджър  „Обновен дом за София" с ...

31.07.2012ОИЦ - СОФИЯ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ЦИКЪЛА СРЕЩИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА С ДОМОУПРАВИТЕЛИ ПО ИНФОРМИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област ще се включи в срещата с домоуправители на район „Връбниц ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.