Новини София

05.02.2013МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В РАЙОН НОВИ ИСКЪР – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ

Днес Областен информационен център София-град и София-област проведе първата от цикъл информационни срещи на тема „Евр ...

28.01.2013ОИЦ - СОФИЯ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Областен информационен център София - град и София - област се включи с презентация в информационен ден на ОП „Админис ...

22.01.2013ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ – ПРОЕКТ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

На 22 януари в залата на Областен информационен център - София се проведе пресконференция за представяне на планиранит ...

22.01.2013ОИЦ – София участва в информационен ден на ОП „Конкурентноспособност“

Екипът на ОИЦ - София се включи с презентация на дейностите и функциите си по време на информационен ден за Процедура ...

21.01.2013ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ИСУН СЕ ПРОВЕДЕ В ОИЦ – СОФИЯ

На 18 януари 2013 г. в залата на Областен информационен център - София се проведе обучение за електронно кандидатстван ...

18.01.2013ОИЦ – СОФИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В ТРАДИЦИОННАТА ГОДИШНА СРЕЩА НА БИЗНЕСА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

По покана на кмета на община Божурище Аспарух Аспарухов, Областен информационен център - София се включи с презентация ...

11.01.2013ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦИКЪЛ ПО ПРОЦЕДУРА „НА ПЪТ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ОИЦ – СОФИЯ

Повече от 50 представители на бизнеса участваха в организирани от ОИЦ - София информационни срещи, посветени на процед ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.