Новини София

26.02.2013ПОДГОТОВКАТА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – ФОКУС НА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЙОН НАДЕЖДА

Днес екипът на Областен информационен център - София проведе информационна среща в район Надежда. Акцентът беше върху по ...

25.02.2013СТУДЕНТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ ПОСЕТИХА ОИЦ – СОФИЯ

На 25 февруари в конферентната зала на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) се проведе ...

22.02.2013ЕКИПЪТ НА ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАЙОН СЕРДИКА

  На 22 февруари в зала на район „Сердика" се проведе информационна среща с директори на училища, детск ...

20.02.2013ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА В РАЙОН ПОДУЯНЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ПАРТНЬОРСТВОТО

  На 20 февруари екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе инф ...

15.02.2013ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА В РАЙОН СЛАТИНА С АКЦЕНТ ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО

  На 15 февруари екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе инф ...

13.02.2013ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАЙОН ИСКЪР

На 12 февруари екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна с ...

08.02.2013ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА В РАЙОН КРЕМИКОВЦИ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

Под мотото „Европейски средства за нас" премина информационната среща на Областен информационен център София-град ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.