Новини София

12.03.2013ОИЦ – СОФИЯ ПОСЕТИ РАЙОН КРАСНО СЕЛО

 На 12 март в район Красно село екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) провед ...

08.03.2013УЧЕНИЦИ ОТ ТРИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА ПОСЕТИХА ОИЦ - СОФИЯ

  Днес екипът на Областен информационен център София - град и София - област се срещна с ученици от 68 СОУ „ ...

07.03.2013МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА ОЧАКВА ПО-ОБЛЕКЧЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

  Екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София) се срещна с представит ...

06.03.2013ПРОДЪЛЖАВА ЦИКЪЛЪТ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В РАЙОНИТЕ НА СТОЛИЦАТА

  На 5 март екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София) се срещна с ...

04.03.2013ОИЦ – СОФИЯ ПОСЕТИ РАЙОН ЛЮЛИН

На 1 март в Културния център на район Люлин екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - Соф ...

28.02.2013ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В РАЙОН ВРЪБНИЦА

 На информационна среща в столичния район Връбница екипът на Областен информационен център - София-град и София-област ...

27.02.2013В ОИЦ – СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ИСУН

 На 27 февруари 2013 г. в Областен информационен център - София (бул. „Витоша" 99) се проведе обучение за електро ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.