Новини София

29.03.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ В РАЙОН ТРИАДИЦА

На 29 март екипът на Областен информационен център - София проведе информационна среща в район Триадица като част от и ...

26.03.2013УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНОТО 139 ОУ ГОСТУВАХА НА ОИЦ – СОФИЯ

На 25 март в Областен информационен център София-град и София-област (бул. „Витоша" 99) се проведе среща с ученици ...

25.03.2013ОИЦ - СОФИЯ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО

  На 23 март 2013 г. екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София) се срещ ...

20.03.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

  „Образованието е постоянен приоритет в работата на администрацията в район „Лозенец". Усилията ни са насо ...

20.03.2013ПОДОБРЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ФОКУС НА СРЕЩАТА В РАЙОН СТУДЕНТСКИ

  На 19 март 2013 г. екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София) се срещ ...

15.03.2013ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

 На 15 март екипът на Областен информационен център - София проведе информационна среща в район Овча купел. Срещата бе ...

14.03.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ СРЕЩА В РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

На 13 март район Възраждане и Областен информационен център - София проведе информационна среща на тема „Европейски ср ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.