Новини София

11.04.2013ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОФОНДОВЕТЕ БЕШЕ РЕГИСТРИРАН В РАЙОН БАНКЯ

  На 10 април екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна сре ...

09.04.2013ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН ОБОРИЩЕ СЕ ЗАПОЗНАХА С ДЕЙНОСТИТЕ НА ОИЦ – СОФИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща в район Обо ...

08.04.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ В СТОЛИЧНИЯ РАЙОН ВИТОША

Екипът на Областен информационен център - София представи дейността си пред в район Витоша. Срещата беше открита от кме ...

05.04.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАЙОН МЛАДОСТ

Екипът на Областен информационен център - София представи дейността си пред местната общност в район Младост. Кметът на ...

04.04.2013Студенти от ЛТУ се запознаха с приоритетите на ЕС в сферата на градската среда

  На 3 април екипът на ОИЦ - София проведе информационна среща със студенти от Факултет по екология и ландша ...

03.04.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАЙОН ИЗГРЕВ

Eкипът на Областен информационен център - София представи дейността си в столичния район Изгрев. Присъстващите на инфо ...

01.04.2013В СТОЛИЧНИЯ РАЙОН СРЕДЕЦ СЕ ЗАПОЗНАХА С ДЕЙНОСТТА НА ОИЦ – СОФИЯ

На 1 април екипът на Областен информационен център - София проведе информационна среща в район Средец. Екипът на Център ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.