Новини София

04.06.2015ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ

  Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъл ...

01.06.2015ДЕЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИЗРАБОТИХА ДЕТСКИ КУКЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОИЦ-СОФИЯ

Детски кукли на приказни герои изработиха малчуганите от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания" по повод 1 юн ...

27.05.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

88 информационни събития от началото на 2015 г. с 9 199 участника проведе Областен информационен център София-град и Со ...

27.05.2015ПРОЦЕДУРАТА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ПРЕДСТАВИ ОИЦ-СОФИЯ

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) представи процедурата „Независим живот" на инф ...

26.05.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

Европейският съюз е възможност. Как страната ни, институциите и самите ние ще се възползваме от нея е наш проблем и зад ...

21.05.2015„ЖИВОТО БОГАТСТВО НА ЕВРОПА“ ПОКАЗА ОИЦ-СОФИЯ НА УЧЕНИЦИ В ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС (ОИЦ-София) пр ...

21.05.2015ОИЦ-СОФИЯ СЪВМЕСТНО С УО НА ОПИК ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Зала "Сердика" на хотел София Балкан се оказа малка, за да побере всички над 400 участника в представянето на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.