Новини София

29.04.2013ОИЦ - СОФИЯ НАГРАДИ ДЕЦАТА-ТВОРЦИ С ПЕШЕХОДЕН ТУР ИЗ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ

Областният информационен център - София и Туристическият информационен център на Столична община осигуриха и последната ...

26.04.2013ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020 – ФОКУС НА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ ОТ РАЙОН ПАНЧАРЕВО

„Приветстваме хората, търсещи информация" - така откриха срещата от Областния информационен център - София и благо ...

23.04.2013В ОИЦ-СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С КЛУБ „ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ“

Ученици  от клуб „Европейски хоризонти" към 22 СОУ „Георги С. Раковски" се запознаха с възможностите за млад ...

19.04.2013ОИЦ – София участва във форум на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“

По покана на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" експерти от Областен информационен център - София учас ...

19.04.2013Представители на Асоциация “Български детски и младежки парламент” посетиха ОИЦ - София

  По покана на Областен информационен център - София представители на Асоциация "Български детски и младежки парла ...

15.04.2013ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦИКЪЛ НА ОИЦ – СОФИЯ В РАЙОНИТЕ НА СТОЛИЦАТА

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) приключи цикъла от информационни срещи под мотото ...

15.04.2013Екипът на ОИЦ - София проведе информационна среща в район Панчарево

  Eкипът на Областен информационен център - София (ОИЦ - София) проведе заключителна среща в район „Панчарево", ча ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.