Новини София

30.05.2013ЕКОЛОГИЧНИТЕ ТЕМИ – НА ФОКУС В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) се срещна с представители на администра ...

29.05.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОДИ В ОБЩИНА ДРАГОМАН

Информационната среща в община Драгоман за представяне на следващия програмен период 2014-2020 г., която проведе Област ...

29.05.2013ОИЦ – СОФИЯ ИНФОРМИРА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ

На информационна среща в община Сливница, екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - Софи ...

28.05.2013ЕВРОФОНДОВЕТЕ СА ВЪЗМОЖНОСТ, КОЯТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОПУСКА

Еврофондовете дават възможности и пред общините, и пред фирмите, които не трябва да се пропускат - това отбеляза кметът ...

28.05.2013ИНФОРМAЦИОННИЯТ ТУР НА ОИЦ – СОФИЯ СТАРТИРА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща в община Бо ...

23.05.2013РАБОТНИ СРЕЩИ ПОСВЕТЕНИ НА ИНИЦИАТИВАТА JESSICA СЕ ПРОВЕДОХА В ОИЦ – СОФИЯ

На 22 и 23 май по съвместна инициатива на Столична община, Фонда за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) и Облас ...

13.05.2013ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ ВЪВ ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“

Студенти и преподаватели от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков" взеха активно участие в информационна ср ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.