Новини София

06.06.2013ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща в община Ко ...

06.06.2013ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПИПАТ ОТ А ДО Я

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) представи следващия програмен период 20 ...

05.06.2013ВСЕКИ ДОБЪР ПРОЕКТ РАНО ИЛИ КЪСНО НАМИРА СВОЯТА РЕАЛИЗАЦИЯ

Всеки добър проект рано или късно намира своята реализация, отбеляза зам.-кметът на община Горна Малина Ангел Жиланов н ...

05.06.2013ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На информационна среща в община Етрополе екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София ...

04.06.2013БЪДЕЩАТА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ – АКЦЕНТ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) посети община Правец, където представи ...

04.06.2013ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) посети община Ботевград, където предста ...

30.05.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОДИ В ОБЩИНА СВОГЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) посети община Своге, където представи с ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.