Новини София

27.06.2013В ОБЩИНА МИРКОВО СЕ ЗАПОЗНАХА СЪС СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Представители на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведоха информационна среща в ...

26.06.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ НА МЛАДЕЖИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

По повод успешното завършване на учебната година ученици и преподаватели от 88 СОУ „Димитър Попниколов" посетиха Обла ...

18.06.2013ОБЩИНА ЧАВДАР – ЕДНО ПО-ДОБРО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ

В резултат от привлечените средства, община Чавдар е едно по-добро място за живеене - това заяви кметът на общината на ...

18.06.2013ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща в община Че ...

14.06.2013ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ ПОДКРЕПИ ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща на тема „Приемната гр ...

11.06.2013В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОПТИМИСТИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

На информационна среща в община Златица екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) ...

11.06.2013В ОБЩИНА ПИРДОП ПРИЗОВАХА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Информационната среща „Европейски средства за нас" на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.