Новини София

29.07.2013НАД 100 ПОСЕТИТЕЛИ НА ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ – СОФИЯ В ЮЖНИЯ ПАРК

В рамките на тридневната инициатива посетителите се информираха за услугите и функциите на Центъра. Гражданите получиха ...

22.07.2013ОИЦ – СОФИЯ ЩЕ ИНФОРМИРА В ЮЖНИЯ ПАРК ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

На пресконференция днес екип на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) представи три акт ...

03.07.2013СЪС СРЕЩА В САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМAЦИОННИЯТ ЦИКЪЛ НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща, посветена ...

03.07.2013ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща в община До ...

02.07.2013ОИЦ – СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща в община Ко ...

02.07.2013АКО НЕ СМЕ ИНФОРМИРАНИ, НЯМА КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПРОЕКТИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща, посветена ...

27.06.2013ОИЦ – СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Работим усилено и ще продължим да работим така и през следващия програмен период, защото благодарение на средствата от ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.