Новини София

19.09.2013ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И ОЖИВЕНИ ДИСКУСИИ ПРЕМИНА ВТОРАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА

Темата за научените уроци при разработването на проектните предложения е изключително важна и актуална - това установих ...

18.09.2013КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ДАВА РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА

Кандидатстването по оперативните програми не е невъзможна мисия за българските читалища - до това заключение стигнаха п ...

18.09.2013ОИЦ - СОФИЯ УЧАСТВА В РЕГИОНАЛНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

По покана на областите координатори по проект BG051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на ...

17.09.2013РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПИТВАНЕТО НА ОИЦ – СОФИЯ ОТ КАМПАНИЯТА „ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

На първия учебен ден представители на ОИЦ - София посетиха столичното 22 СОУ „Г. С. Раковски", където проведоха до ...

11.09.2013ЕКИП НА ОИЦ – СОФИЯ ПОСЕТИ ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

По инициатива на Областен информационен център - София (ОИЦ - София), на 10 септември в Институт по биоразнообразие и е ...

29.08.2013АКТИВНОТО ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Активното търсене на информация за възможностите, които се предоставят от еврофондовете, е добър старт за един успешен ...

26.08.2013ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ОТКРИТАТА ПРИЕМНА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ В БОРИСОВАТА ГРАДИНА

443 души пуснаха гласа си в отговор на въпроса „Достигнаха ли до вас европейските средства" на специално допитване ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.