Новини София

28.10.2013ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОИЦ – СОФИЯ ПОСЕТИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Студенти и преподаватели от Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски" взеха активно уч ...

24.10.2013УЧЕНИЦИ ОТ СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“ ПОСЕТИХА ОИЦ – СОФИЯ

Ученици от ХІ и ХІІ клас в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов" посетиха днес Областни ...

22.10.2013СТУДЕНТИ ОТ СУ И УНИБИТ ПОСЕТИХА ОИЦ – СОФИЯ

Пред младежите ще има множество възможности през следващия програмен период - около това заключение се обединиха присъс ...

03.10.2013ДОБРАТА И ЯСНА ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е КЛЮЧЪТ КЪМ ТЯХНОТО ОДОБРЕНИЕ

Около това заключение се обединиха присъстващите на информационна среща, организирана от ОИЦ - София Информационната ...

30.09.2013ПОДОБНИ СРЕЩИ СА РАБОТЕЩИ И НИ ВДЪХВАТ ОПТИМИЗЪМ

Среща като днешната е работещ формат, благодарни сме, че бяхме попитани за мнение - това заявиха участниците в провелат ...

26.09.2013С ОЖИВЕНА ДИСКУСИЯ ПРЕМИНА ПЪРВАТА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ – СОФИЯ

Днес се проведе първата от две предвидени кръгли маси на тема „Научени уроци". На срещата бяха поканени и присъств ...

23.09.2013НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ – ТЕМА НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ

Бенефициентите трябва да са много внимателни при работата по проекти, където отчетността е от изключителна важност - та ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.