Новини София

02.12.2013УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ СЕ ЗАПОЗНАХА С ПРОЕКТИ ПО ОКОЛНА СРЕДА

  Над 50 ученици от елитни столични училища участваха в информационна среща на Областния информационен център на ...

26.11.2013ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ЗА ЧИТАЛИЩА, УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 Над 75 бяха представителите на училища, детски градини, читалища и общинска администрация, които участваха в организир ...

22.11.2013В ДОЛНИ ПАСАРЕЛ СЕ ЗАПОЗНАХА СЪС СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Представители на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведоха информационна среща в ...

14.11.2013ЕКИП НА ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ СРЕЩА В МЕЖДУНАРОДНОТО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Екип на Областен информацонен център - София (ОИЦ - София) представи актуална информация за новия програмен период 2014 ...

13.11.2013СТУДЕНТИ ОТ УНИБИТ ПОСЕТИХА ОИЦ – СОФИЯ

За студентите и въобще за младежите ще има различни мерки през следващия програмен период - това беше мотото на информа ...

11.11.2013СТУДЕНТИ ОТ НБУ СЕ ЗАПОЗНАХА С ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  На 7 ноември екипът на ОИЦ - София проведе информационна среща със студенти от специалност „Екология и опазван ...

07.11.2013ТЕМАТА ЗА ИНОВАЦИИТЕ СЪБРА ПРЕДПРИЕМАЧИ И УЧЕНИ В ОИЦ – СОФИЯ

На 07.11.2013 г. (четвъртък) от 10:30 часа в заседателната зала на Областен информационен център - София (ОИЦ - София) ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.