Новини София

13.01.2014ОИЦ – СОФИЯ СТАРТИРА ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА МЛАДЕЖИ

С началото на 2014 г. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) стартира провежда ...

07.01.2014ОИЦ – СОФИЯ ОТЧЕТЕ УСПЕШНА 2013 ГОДИНА

Като изключително успешна отчете 2013 г. Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на К ...

19.12.2013ОИЦ – СОФИЯ БЛАГОДАРИ НА ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща на тема „От ...

17.12.2013СОФИЙСКИЯТ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2013 ГОДИНА

На 17 декември в залата на Областен информационен център - София се проведе пресконференция за отчитане дейностите на Ц ...

10.12.2013ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И ДИСКУСИИ ПРЕМИНА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

508 млн. евро ще бъде европейското финансиране по новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен расте ...

05.12.2013ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ОИЦ – СОФИЯ

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) регистрира голям интерес към стажантската си прог ...

03.12.2013ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  На 03 декември 2013 г. екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София) се срещн ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.