Новини София

21.02.2014ОБЩИНА ЧАВДАР – УСПЕШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

20.02.2014ПОУКИТЕ ОТ ДОСЕГАШНИЯ ПЕРИОД – АКЦЕНТ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Копр ...

19.02.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На информационна среща в община Сливница, екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ...

18.02.2014ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ДРАГОМАН

При активното участие и под патронажа на кмета на община Драгоман Андрей Иванов протече информационната среща на Област ...

14.02.2014ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С УЧЕНИЦИ ОТ ІІ АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

В два поредни дни екип на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) посети ІІ Английска ези ...

11.02.2014ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ УНСС ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

На проведената среща на тема „Възможности за младите хора през новия програмен период 2014-2020 г." екипът на Обла ...

07.02.2014ОИЦ – СОФИЯ ОБЯВИ СТАРТ НА КАМПАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ

На среща с ученици в 88 СОУ „Димитър Попниколов" екипът на Областен информационен център София-град и София-област ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.