Новини София

05.03.2014НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЛЕКЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ОТБЕЛЯЗАХА КАТО ОСНОВЕН УРОК В ОБЩИНА ГОДЕЧ

Това беше един от изводите на информационната среща, проведена от екипа на Областен информационен център София-град и С ...

28.02.2014КМЕТЪТ НА РАЙОН ИЗГРЕВ ПОДАРИ МАРТЕНИЦИ ОТ РАБОТИЛНИЦАТА НА ОИЦ-СОФИЯ

По случай 1 март екипът на ОИЦ-София дари част от изработените в ателието на ОИЦ мартеници на кмета на район Изгрев инж ...

28.02.2014ОИЦ-СОФИЯ И КМЕТЪТ НА РАЙОН НОВИ ИСКЪР ПОДАРИХА МАРТЕНИЦИ НА ДЕЦА ПО СЛУЧАЙ БАБА МАРТА

По случай 1 март екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) гостува на ученицитете о ...

26.02.2014СЪСТЕЗАНИЕТО СТАВА ВСЕ ПО-НАПРЕГНАТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ

Затова всички включени в процеса трябва да са активни на етап разработване и управление на проекти Това беше заключ ...

25.02.2014СЪОБЩЕНИЕ

  Днес, 26.02.2014 г. в конферентната зала на Областен информационен център София-град и София-област, бул. „Витоша" ...

25.02.2014ОИЦ-СОФИЯ ПОСРЕЩА БАБА МАРТА С РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЧКИ

По случай 1 март екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) организира ателие за изр ...

24.02.2014ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАК СЕ РАЗРАБОТВАТ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) организира информационна среща на тема ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.