Новини София

12.03.2014ОИЦ-СОФИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В СРЕЩА НА ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

На 12 март 2014 г. в зала „Вяра" на Столична библиотека се проведе информационна среща за читалищните библиотеки о ...

11.03.2014СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ГОТОВИ ДА СПОДЕЛЯТ ОПИТА СИ ОТ ЕВРОПРОЕКТИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

11.03.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Представители на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ...

07.03.2014НАТРУПАНИЯТ КАПАЦИТЕТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ Е ДОБЪР СТАРТ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

06.03.2014ОБЩИНА ИХТИМАН – АКТИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Представители на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ...

06.03.2014В ОБЩИНА МИРКОВО ЕНТУСИАЗИРАНИ ДА ПРОДЪЛЖАТ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

На информационна среща в община Мирково екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризи ...

05.03.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.