Новини София

15.04.2014СЪС СРЕЩА В ОБЩИНА СВОГЕ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦИКЪЛ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Представители на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ...

14.04.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

10.04.2014НАТРУПАНИЯТ ОПИТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ – ДОБЪР СТАРТ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

10.04.2014ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Представители на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ...

09.04.2014СЪОБЩЕНИЕ

  Днес, 09.04.2014 г. в конферентната зала на Областен информационен център София-град и София-област, бул. „Вит ...

09.04.2014ОБРАЗОВАНИЕТО – АКЦЕНТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

08.04.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОДЪЛЖАВА С ИНФО СРЕЩИ ЗА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

В офиса на Софийския областен информационен център за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-Соф ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.