Новини София

10.06.2014ПРОЕКТ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС СПЕЧЕЛИ ПЪРВОТО МЯСТО В ОИЦ-СОФИЯ

  На 10 юни в залата на Областен информационен център - София се проведе пресконференция за представяне на резултатит ...

30.05.2014ОИЦ-СОФИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРАЗНИКА НА 47 СОУ „ХРИСТО ДАНОВ“ ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

  С атрактивни занимания за най-малките ученици от 2-ри и 3-ти клас, екипът на Областен информационен център Соф ...

29.05.2014НОВАТА ОП НОИР ЩЕ СТАРТИРА С ПРОЦЕДУРИ ПО ОС 2 И ОС 3

  Новата ОП НОИР одобрена от МС с решение № 20 от 21 май 2014 година до края на седмицата ще бъде изпратена в Европей ...

28.05.2014ОП НОИР БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕД НБУ СЛЕД ОФИЦИАЛНОТО Й ПРИЕМАНЕ ОТ МС

  Преподаватели, докторанти и ръководители на департаменти от Нов български университет се включиха в информационното ...

26.05.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПРЧР

При оживени дискусии, с над 50 участника протече втората информационна среща посветена на новите възможности по Операт ...

16.05.2014ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЩАНД НА ОИЦ-СОФИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО „МЛАДЕЖТА В ДВИЖЕНИЕ“

Над 500 души посетиха общия информационен щанд на ОИЦ и Столична община по време на изложението „Младежта в движение", ...

15.05.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД МЛАДЕЖИТЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Пред студенти от СУ „Св. Климент Охридски" екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ- ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.