Новини София

01.07.2014СОФИЙСКИЯТ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА СИ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА

   Проведе се пресконференция за отчитане индикаторите по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационе ...

01.07.2014ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  На 01.07.2014 г., в конферентната зала на Областен информационен център София-град и София-област се проведе п ...

30.06.2014ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ – ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

    Днес в 17 СОУ „Дамян Груев" се проведе информационна среща на тема „Възможности за младите хора ...

27.06.2014ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ НПМГ

  Екип на ОИЦ - София информира ученици от 11 клас към Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любом ...

26.06.2014ДОБРИТЕ ПАРТНЬОРСТВА НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ

  По покана на директора на РИОСВ - София инж. Ирена Петкова екип на Областен информационен център - София присъ ...

20.06.2014ОИЦ-СОФИЯ УЧАСТВА В ПРАЗНИКА НА 20 ОУ „ТОДОР МИНКОВ“

  Над 200 ученици и преподаватели от столичното 20 ОУ "Тодор Минков" отбелязаха своето завършване с кратко тържество. ...

12.06.2014ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ПОСВЕТЕНА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В 104 ОУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"

  „Няма по-вдъхновяваща цел от това да сложим началото на епохата на възстановяването, възраждайки чудесното раз ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.