Новини София

13.10.2014ОИЦ-СОФИЯ СТАРТИРА КАМПАНИЯТА С ТУРНИР ПО ТЕНИС НА КОРТ

  Слънце, мажоретки, заредени с хъс за победа спортисти и ведро настроение по трибуните, отбелязаха старта на на ...

26.09.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И НОРМАТИВНА РАМКА 2014-2020

  Предстои ни много и трудна работа по новите оперативни програми. В тях са заложени с 20 % повече средства, отк ...

18.09.2014ОИЦ-СОФИЯ И РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ ПРОВЕДОХА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ГРАД НОВИ ИСКЪР

  Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България, съвм ...

15.09.2014ПЪРВОКЛАСНИЦИ ПОЛУЧИХА ИНТЕРАКТИВНИ КНИЖКИ ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

  По случай старта на новата учебна година екипът на Областен информационен център София-град и София-област за попул ...

08.08.2014ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОДЗ 22 "ВЕЛИКДЕНЧЕ"

  Малчуганите от ОДЗ 22 "Великденче", район "Люлин" научиха повече за околната среда от екип ...

01.08.2014ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В СЕЛО ЛОКОРСКО, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

  Екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София) представи новите възможнос ...

25.07.2014НАД 300 СЛУЖИТЕЛИ НА РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ПОЗИЦИИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ПО ОПАК

    Над 300 служители на ръководни и експертни позиции в структурите на Столична община ще подобряват своята про ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.