Новини София

24.08.2015ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ПРОЯВИХА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

  Областен информационен център-София организира мобилна приемна в община Самоков. Щандът на ОИЦ беше посетен от ...

21.08.2015ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРИЕМНАТА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Ботевград, на която посетители се информираха за отворен ...

19.08.2015ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО СЕ ИНФОРМИРАХА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

  Eкипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Мирково, на която представи оперативните програми, функционир ...

07.08.2015В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ОЧАКВАТ СТАРТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  Областен информационен център-София организира мобилна приемна в община Костенец. Най-голям интерес посетители ...

06.08.2015ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА АНТОН

  Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Антон, на която представи оперативните програми, функциониращ ...

04.08.2015ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ПРИЕМНАТА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ПИРДОП

  Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Пирдоп, където посетители се информираха за отворени про ...

31.07.2015ЖИТЕЛИТЕ НА ДОЛНА БАНЯ ОЧАКВАТ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА С ПОМОЩТА НА ЕСИФ

  Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе изнесена приемна в общ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.