Новини София

05.11.2014ОИЦ-СОФИЯ МОДЕРИРА ПЪРВИ ПАНЕЛ НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕВРОЕКСПЕРТИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

  Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) съвместно с Представителството на ЕК в Бъл ...

23.10.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

  8 000 нови работни места ще бъдат открити по схемата "Младежка заетост" до 2020 г. Те са предназначени за лица до 2 ...

20.10.20143 000 ДУШИ УЧАСТВАХА В ТУРНИРИТЕ НА ОИЦ-СОФИЯ

  Над 3 000 души от София - град и Софийска област се включиха в състезанията, организирани от Областен информационен ...

18.10.2014ТУРНИР ПО ШАХМАТ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛИВНИЦА

  Успешно завърши турнирът по шахмат, организиран от Областен информационен център - София, със съдействието на ...

17.10.2014НИКОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА СПЕЧЕЛИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА В ЕЛИН ПЕЛИН

  Николета Любомирова от СОУ „Васил Левски"получи голямата награда велосипед на традиционния есенен крос, организиран ...

17.10.2014ШЕСТ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА СВОГЕ УЧАСТВАХА ВЪВ ФУТБОЛЕН ТУРНИР

  В истински празник се превърна футболният турнир организиран от ОИЦ-София и община Своге. Състезанието се проведе н ...

17.10.2014С РАЗНООБРАЗНИ СПОРТНИ ИНИИЦАТИВИ ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА

  С разнообразни спортни прояви СОУ „Неофит Рилски", град Долна баня се включи в инициативата на мрежата от ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.