Новини София

26.11.2014ОИЦ-СОФИЯ РАЗЯСНИ НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОРАМИ В ИХТИМАН, КОСТЕНЕЦ И ДОЛНА БАНЯ

  Възможностите за финансиране по оперативните програми „Иновации и Конкурентоспособност", „Наука и образо ...

25.11.2014ОИЦ-СОФИЯ С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЩИНИТЕ ЧАВДАР, ЧЕЛОПЕЧ, МИРКОВО И ГОРНА МАЛИНА

„ОИЦ-София е надежден източник на информация за оперативните програми. Ние се радваме на добрите контакти, които имаме ...

25.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ОТКРИ ИЗЛОЖБИ В ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, СВОГЕ И КОСТИНБРОД

  Изложби с плакати, показващи реализирани от общинската администрация проекти през изтеклия програмен период 20 ...

25.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД НА НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР

ОИЦ-София откри изложба и информационен щанд в рамките на Немски коледен базар. Той се намира в къща №3 на пл. „Княз Ал ...

25.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ГОСТУВА НА „КИНОМАНИЯ-2014”

ОИЦ-София откри изложба с плакати от успешни проекти, реализирани от Столична община през първия програмен период 2007- ...

24.11.2014ОИЦ-СОФИЯ С ИЗЛОЖБИ И ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ДРАГОМАН, СЛИВНИЦА И БОЖУРИЩЕ

  Екип на ОИЦ-София откри изложби и изнесени приемни в общините Драгоман, Сливница и Божурище. Проявата е част о ...

24.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ОТКРИ ИЗЛОЖБИ И ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В КОПРИВЩИЦА, АНТОН, ПИРДОП И ЗЛАТИЦА

  ОИЦ-София откри изложби и изнесени приемни в четири общини от Софийска област. Проявите са част от общата инициатив ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.