Новини София

12.12.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „ИЗГРЕВ“

  ОИЦ-София проведе изнесена приемна на тема „Възможности през новия програмен период 2014-2020" в Район „Изгрев" - С ...

11.12.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА ПО ДВЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - ОПИК И ОПРР

  Първата процедура по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) трябва да старти ...

28.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020“

  Над 300 души посетиха изнесените приемни, изложби и информационни щандове на Областен информационен център Соф ...

27.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ОТКРИ ИЗЛОЖБА В МЕТРОТО

  Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) откри изложба в метрото. Плакати, показващ ...

27.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ОИЦ-София откри изложба и приемна за граждани от община Елин Пелин. Постери с изпълнени проекти от местната администра ...

27.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ОТКРИ ИЗЛОЖБА И ПРИЕМНА В ОБЩИНА САМОКОВ

  ОИЦ-София откри изложба и приемна за граждани от община Самоков. Постери с изпълнени проекти от местната админ ...

26.11.2014ОИЦ-СОФИЯ ОТКРИ ИЗЛОЖБИ В ОБЩИНИТЕ ЕТРОПОЛЕ, ПРАВЕЦ И БОТЕВГРАД

  ОИЦ-София откри изложби в общините Етрополе, Правец и Ботевград. В информационния център на Етрополе проявата ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.