Новини София

04.02.2015ОИЦ-София проведе екоуроци в пет столични училища

ОИЦ-София организира открити уроци на тема: „Ефективно използване на природните ресурси за по-добра околна среда и пред ...

30.01.2015ОИЦ-СОФИЯ ПОДАРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КНИЖКИ НА ДЕЦАТА ОТ ОДЗ „АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ“ В ГР. СВОГЕ

ОИЦ-София подари образователни книжки на децата от Обединено детско заведение „Алексанъдр Вутимски"  (ОДЗ) в град ...

29.01.2015ОИЦ-СОФИЯ СЪВМЕСТНО С МОН ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ОП НОИР

Преговорите с Европейската комисия за приемането на текстовете на Оперативна програма „Наука и образование за интелиген ...

15.01.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ОП НОИР В РАЙОН „НАДЕЖДА“

По инициатива на кмета на район „Надежда" инж. Димитър Димов, в заседателната зала на администрацията, ОИЦ-София п ...

14.01.2015ОИЦ-СОФИЯ УЧАСТВА В СЕМИНАРИ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ - ГРАД

  ОИЦ-София представи възможностите на две оперативни програми - „Наука и образование за интелигентен растеж&quo ...

18.12.2014ОИЦ-СОФИЯ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН

  „Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще продължи с усилията си да дава точна и ...

16.12.2014ОИЦ – СОФИЯ БЛАГОДАРИ НА ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СТАЖАНТИ

  Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща на тема ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.