Новини София

10.02.2015ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ПИРДОП

Какво трябва да се направи, за да се получи финансиране по европейска програма при започване на собствена стопанска дей ...

10.02.2015ОИЦ-София проведе последния цикъл от открити уроци за ефективното използване на природните ресурси

ОИЦ-София проведе последния цикъл от открити уроци на тема: „Ефективно използване на природните ресурси за по-добра око ...

09.02.2015ОИЦ-София проведе информационна среща в община Горна Малина

При изключителен интерес премина организираната от Областен информационен център София-град и София-област за популяриз ...

09.02.2015Младежката заетост и възможности пред образователни институции и местна власт дискутираха експерти на ОИЦ-София и граждани на Елин Пелин

Младежката заетост и възможности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", закупуването на линейки за Сп ...

09.02.2015Ефективното използване на природните ресурси дискутираха ученици и експерти на ОИЦ-София

Как да бъдат използвани природните ресурси ефективно? С дискусия по този въпрос започнаха откритите уроци, проведени от ...

06.02.2015Боклук ли е отпадъкът - дискутираха ученици и експерти на ОИЦ-София

Има ли разлика между отпадъка и боклука? Отговорът на този въпрос търсиха ученици от Втора английска езикова гимназия & ...

05.02.2015Разделното събиране на отпадъци – мисията е възможна според ученици и експерти на ОИЦ-София

Разделното събиране на отпадъци е проста, но много отговорна дейност. В София вече има достатъчно сини, жълти и зелени ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.