Новини София

16.02.2015ТУРИЗМЪТ Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, СПОДЕЛИХА ГРАЖДАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ОИЦ-СОФИЯ

Община Долна баня има големи възможности за развитие на туристическия бизнес. Населеното място се намира на хвърлей мяс ...

13.02.2015ОБЩИНА ИХТИМАН БЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

12.02.2015ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА БИЗНЕСА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Екипът на Областен информационен център - София (ОИЦ-София) проведе информационна среща на тема: „Възможности пред бизн ...

12.02.2015ОИЦ-София представи новите оперативни програми на информационна среща в Своге

Поредната ни среща с екип на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната ...

11.02.2015Община Костинброд разчита на експертната помощ на ОИЦ-София

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

11.02.2015Правилата при кандидатстване да се спазват, искат граждани на Годеч на информационна среща с ОИЦ-София

Процесът по кандидатстване по проект, разглеждане, одобрение, провеждане на обществена поръчка и самото изпълнение изис ...

10.02.2015ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Възможностите за финансиране на дейността на обединени детски заведения, за получаване на студентски стипендии и старти ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.