Новини София

26.02.2015ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД МЛАДЕЖИТЕ В ОБЩИНА EТРОПОЛЕ ПРЕДСТАВИ ОИЦ-СОФИЯ

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

26.02.2015МАЛЧУГАНИ ОТ РАЙОН „НАДЕЖДА “ ПОДАРИХА МАРТЕНИЦИ НА КМЕТА НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОИЦ-СОФИЯ

С ведро настроение, детски песни и красиви мартеници започна поредното - 77-о заседание на  Столичен общински съвет (СО ...

24.02.2015ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА ЗА МАРТЕНИЦИ

  Творчески ателиета за производство на мартеници организира Областен информационен център София-град и София-об ...

23.02.2015ОИЦ-София да продължи да информира своевременно, искат от община Чавдар

Областен информационен център-София е наш добър партньор. Благодарим за съдействието през годините и разчитаме на точна ...

23.02.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА МИРКОВО

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

20.02.2015ОИЦ-София проведе интерактивно събитие в Костенец

Грижите за старите и самотни хора в Костенец с помощта на новите оперативни програми трябва да продължи. Така ще се оси ...

20.02.2015Костенец да се утвърди като туристическа дестинация, искат граждани на общината на информационна среща с екип на ОИЦ-София

Костенец има нужда от нови паркове, улиците не са в добро състояние, за младите хора трябва да се помисли с изгражданет ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.