Новини София

11.03.2015В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОЧАКВАТ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОПНОИР ЗАЯВИХА ДИРЕКТОРИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ

Обновяване на материалната база на учебните заведения, необходимост от спортни площадки, възможностите за финансиране н ...

09.03.2015ОПДУ – АКЦЕНТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

06.03.2015ОИЦ-София проведе информационна среща в Копривщица

  Програмите на Европейския съюз и възможностите за финансиране до 2020 г. представи екип на Областен информацио ...

05.03.2015Община Антон ще продължи работата по проекти, стана ясно на информационна среща, организирана от ОИЦ-София

Много нерви ни очакват и през новия програмен период до 2020 г. Но аз съм убедена, че всички наши усилия няма да отидат ...

04.03.2015ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА ЗА МАРТЕНИЦИ

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИ ...

04.03.2015ДЕЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания" се включи в инициативата „Творчески ателиета за изработване на ма ...

27.02.2015Предлагането на специфични услуги е ключът към решаването на социалните проблеми, съобщиха експерти на информационна среща на ОИЦ-София

Личен асистент отново ще има. Преди два дни стартира процедурата за набиране на проекти. Така добрата практика по една ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.