Новини София

11.09.2015ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНИ НА ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Жителите на община Етрополе проявиха изключителна активност по време на изнесената приемна на ОИЦ-София в града им. Мо ...

09.09.2015ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

  Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Божурище, на която представи оперативните програми, функ ...

08.09.2015ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА СВОГЕ

Над 60 жители на Своге посетиха изнесената приемна на ОИЦ-София в града им. Представители на малкия и среден бизнес се ...

07.09.2015ПРЕДПРИЕМАЧИ ПОСЕТИХА ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В КОСТИНБРОД

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Костинброд, на която информира за отворените процедури по операт ...

31.08.2015ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА СЛИВНИЦА

  Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Сливница, на която представи оперативните програми, функ ...

28.08.2015ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Горна Малина, на която представи оперативните програми, функциони ...

26.08.2015ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

  Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Eлин Пелин, на която информира за отворените процедури п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.