Новини София

ЗА НАС

БРОШУРА ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ (ЧАСТ І)

БРОШУРА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ (ЧАСТ IІ)

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "ТРАНСПОРТ" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЧАСТ І)

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЧАСТ ІІ)

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

ФИЛМ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОИЦ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

30.09.2015С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ЧАВДАР ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Чавдар, на която информира местното на ...

28.09.2015ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕНЕСА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ИХТИМАН

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Ихтиман, на която информира местното на ...

25.09.2015ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи оперативните програми, функционир ...

24.09.2015ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРОЯВИХА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Златица, на която представи оперативните програми, функциониращи ...

18.09.2015ОИЦ-СОФИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В ЧЕСТВАНЕТО ПО ПОВОД 25-ТА ГОДИШНИНА НА ИНТЕРРЕГ

Екипът на Областен информационен център-София се включи в капанията по честването на 25-та годишнина на Интеррег с откр ...

16.09.2015ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕНЕСА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Челопеч, на която информира местното на ...

14.09.2015ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ ОЧАКВАТ ЧРЕЗ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ДА СЕ ОТКРИЯТ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

Жителите на Правец разчитат изключително много на еврофондовете за откриване на нови работни места. Това стана ясно на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.