Новини Смолян

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 10

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 9

Брошура "Добри практики при реализирането на проекти по оперативните програми в област Смолян, бр. 2

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 8

Брошура "Добри практики при реализирането на проекти по оперативните програми в област Смолян, бр. 1

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 7

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 6

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 5

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 4

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 3

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 1

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 2

30.09.2015ОИЦ-Смолян с изнесена приемна и флашмоб в гр.Смолян

На 24.09.2015 г. Областен информационен център - Смолян, част от мрежата на 27-те ОИЦ в страната проведе поредната си и ...

30.09.2015ОИЦ-Смолян с изнесени приемни през септември,15

През месец септември екипът на Областен информационен център - Смолян проведе открити приемни в по-големите населени ме ...

31.07.2015ОИЦ – Смолян проведе информационна среща по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

На 30.7.2015г. в офиса на Областен информационен център - Смолян се проведе информационна среща с представители на обра ...

19.06.2015ОИЦ-Смолян отчете дейността си

Днес 19.06.2015год. Областен Информационен център - гр.Смолян проведе своята годишна пресконференция в зала 247 в сграда ...

28.05.2015"ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО" - ПРОГРАМА, ПОСВЕТЕНА НА 1-ВИ ЮНИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ - СМОЛЯН

Скъпи приятели, имаме удоволствието да ви поканим на организираните от ОИЦ - Смолян творчески ателиета, посветени на Де ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.