Новини Сливен

Бюлетин на Областен информационен център Сливен, м. август 2015 г.

Бюлетин на Областен информационен център Сливен, м. юли 2015 г.

Бюлетин на Областен информационен център Сливен, м. юни 2015 г.

Бюлетин на Областен информационен център Сливен, м. април/май 2015 г.

Бюлетин на Областен информационен център Сливен, м. март 2015 г.

Бюлетин на Областен информационен център Сливен, м. февруари 2015 г.

Бюлетин на Областен информационен център Сливен, м. януари 2015 г.

Бюлетин "Еврофондовете" 2014 г. - архив

6 ВИДЕОКЛИПА "ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН 2007-2013"

ФИЛМ "ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН 2007-2013"

ГОДИШЕН БЮЛЕТИН "УСПЕШНИТЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН", 2014 г.

ГОДИШЕН БЮЛЕТИН "УСПЕШНИТЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН", 2013 г.

ГОДИШЕН БЮЛЕТИН "УСПЕШНИТЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН", 2012 г.

Бюлетин "Еврофондовете" 2013 г. - архив

Бюлетин "Еврофондовете" 2012 г. - архив

22.05.2015Европейски средства за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Представители на малки и средни предприятия от Сливен се запознаха с възможностите за кандидатстване по първата отвор ...

11.05.2015Национална кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ в област Сливен

  С празничен концерт по случай 9-ти май - Ден на Европа, Областен информационен център Сливен приключи национал ...

07.04.2015„Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

В периода 16 март - 9 май 2015 г. в цялата страна се провежда национална кампания под надслов „Да създадем ЗАЕДНО Бълг ...

01.04.2015Над 286 млн. евро инвестиции за научноизследователска и развойна дейност до 2020 година

Над 286 млн. евро са средствата, които ще се инвестират за подобряване на научноизследователската инфраструктура и раз ...

24.03.2015ОИЦ Сливен взе участие в Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за планиране

На 24.03.2015 г. в залата на Областна администрация Сливен се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за разв ...

20.03.2015ОИЦ Сливен представи приоритетите на програмата, насочена към развитие на човешките ресурси

Представители на регионални структури на държавната администрация, сдружения на хора с увреждания и неправителствени ...

19.12.2014Над 1 милиард евро финансиране по новата ОП „Развитие на човешките ресурси“ до 2020 г.

Финансовите средства по ОП „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 ще бъдат насочени към дейности, свъ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.