Новини Силистра

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 9/2014 г.

Бюлетин на областен информационен център - Силистра, бр. 8/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 7/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 6/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 5/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 4/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 3/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр.2/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 1/2014 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 12/2013 г.

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 11/ 2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 10/2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 9/2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр.8/2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 7/2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 6/2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 5/2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 4/2013

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 3/2013

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 2/2013

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 1/2013

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 12

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 11

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 10

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 9

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 8

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 7

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 6

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 5

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 4

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 3

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 2

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 1

28.09.2015В СИЛИСТРА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НПО И ОБЩИНИ

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен ...

15.07.2015НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Областен информационен център - Силистра ще проведе информационни срещи с работодатели в област Силистра за представян ...

10.06.2015Областен информационен център – Силистра отчете дейността си пред партньори

„Споделяме успеха си с Вас!" - с тези думи се обърна екипът на ОИЦ-Силистра към свои партньори и приятели на по ...

04.06.2015ОИЦ-Силистра и ДБТ-Силистра представиха схема "Младежка заетост"

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), в партньорство с Дирекция „Бюро по труда" гр.Силистра (ДБТ), проведо ...

02.06.2015ОИЦ-Силистра и ДБТ-Силистра със съвместна информационна среща за работодатели

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), в партньорство с Дирекция „Бюро по труда" гр.Силистра (ДБТ), ор ...

11.05.2015Празнувахме ЗАЕДНО Деня на Европа

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), съвместно с Община Силистра, организираха голям Празник на открито з ...

03.05.2015Да създадем ЗАЕДНО област Силистра 2020

Приключи втори етап от общата инициатива на мрежата от ОИЦ   Областен информационен център - Силистра (ОИЦ) се в ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.