Новини Русе

29.09.2015ОИЦ - Русе участва във видеофорум между България и Румъния

Форумът за обсъждане на проектни идеи чрез видеоконферентна връзка между България и Румъния беше поредното демонстрацио ...

25.09.2015ОИЦ – РУСЕ ОТБЕЛЯЗА 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ

Областен информационен център – Русе се включи в честването на 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ. Центърът реализира открита приемна, п ...

14.09.2015Бенефициентите по процедура „Подкрепа за иновации" ще могат да избират режима на държавна помощ

За първи път чужди компании ще могат да получат средства по ОПИК, ако инвестират в България. 844 проекта за БФП 436 млн ...

08.09.2015ОИЦ-Русе запозна медиите с инфраструктурните проекти в областта, за които е предвидено европейско финансиране по ОПТТИ и ОПРР

 От 1 септември 2015 година са открити за кандидатстване всички процедури по оперативна програма „Транспорт и транспор ...

03.09.2015Възможностите за съвместни проекти между научните среди и бизнеса представиха в Русе експерти на МОН и МИ

Интелигентната специализация дава бонус точки по ОПИК, но по ОП НОИР е условие за допустимост на научните проекти Пре ...

02.09.2015ОИЦ-Русе представи пред училища и НПО две процедури по ОП НОИР

 60 представители на училища и неправителствени организации от Русе и областта участваха днес в организираната от Облас ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.