Новини ЦИКО

  КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ОФИС, БР. 6

БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ОФИС, БР. 5

БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ОФИС, БР. 4

БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ОФИС, БР. 3

Бюлетин на Централния информационен и координационен офис, бр. 2

Бюлетин на Централния информационен и координационен офис, бр. 1

28.06.2013Партньорството между мрежите – акцент на Третата координационна среща на ОИЦ

Партньорството между мрежите се превърна в основен акцент на Третата координационна среща на Областните информационни ...

27.06.2013ЛАТВИЙСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСТУВА НА МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

В периода 13-20 юни 2013 г. делегация от шестима представители на информационна мрежа от Латвия беше на обмяна на опит ...

23.04.2013ОТБОРЪТ НА ОИЦ СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО НА КОНКУРС ЗА МАКЕТ НА СГРАДА В ГАБРОВО

Състезанието продължи 4 часа, за които отборите трябваше да построят макет на сграда с малки строителни блокчета. Учас ...

12.02.2013Томислав Дончев: С този бюджет Европа доказа, че вярва в своето бъдеще

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, министърът на външните работи Николай Млад ...

28.01.2013Екипите на ОИЦ преминаха обучение „Работа в екип“

В периода ноември 2012 - януари 2013 г. всички екипи на Областните информационни центрове (ОИЦ) и екипа на Централния ...

17.01.2013Обучение за работа с Единния информационен портал и ИСУН

В периода декември 2012 - януари 2013 г. експерти от Областните информационни центрове преминаха обучение на тема „Раб ...

17.12.2012Атанасиос Софос: Вашата мисия е да промотирате европейската идея

„Вашата мисия е да промотирате европейската идея. Най-голямото предизвикателство пред всички нас е да се справим с пре ...

  • Страница
  • 1
  • 2
  • 3
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.